?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 中山叉R保养ȝ - 中山市和泰工业设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css_com.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/foucsbox.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?cff12ffe8688383d37322ab408d4619f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="top_cont"> <p>中山市和泰工业设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">中山叉R</a>?a href="/supply/">电动叉R</a>?a href="/news/">叉R出租多少?/a>{相关信息,敬请xQ?nbsp; <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30975/stat/"></script></p> </div> </div> <div class="logo"> <div class="logo_left"><h3><img src="/uploads/logo/20210519022239.png" alt="中山市和泰工业设备有限公? width="500" height="80"/></h3></div> <div class="logo_right"> <dl> <dt><img src="/template/NEST60029/images/phone.png" width="73" height="76" /></dt> <dd> <p>服务热线Q?span>13085856620</span></p> <p>联系电话Q?span>13085856620</span></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_cont"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/about/about4.html" title="" rel="nofollow">荣誉资质</a></li> <li><a href="/download/" title="" rel="nofollow">客户案例</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=550; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20210526091807.png"; picarr[2] = "/uploads/link/20210531101034.png"; picarr[3] = "/uploads/link/20210610093604.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; imgLink[4] = "javascript:void(0)"; imgLink[5] = "javascript:void(0)"; imgLink[6] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="box"> <div id="search"> <div class="search_left"> <p>热门搜烦Q? <span> <a href="/key.aspx?k=%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e5%8f%89%e8%bd%a6" rel="nofollow">中山叉R</a> <a href="/key.aspx?k=%e7%94%b5%e5%8a%a8%e5%8f%89%e8%bd%a6" rel="nofollow">电动叉R</a> <a href="/key.aspx?k=%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e5%8f%89%e8%bd%a6%e5%87%ba%e7%a7%9f" rel="nofollow">中山叉R出租</a> </span></p> </div> <div class="search_right"> <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60029/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻分类</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/zxzx/">公司动?/a></dt> <dt><a href="/news/gsdt/">常见问题</a></dt> <dt><a href="/news/hydt/">行业新闻</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品cd</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/xlcc/" title="电动叉R">电动叉R</a></dt> <dt><a href="/ccjl/" title="电动搬运?>电动搬运?/a></dt> <dt><a href="/ccjl57/" title="托盘堆垛?>托盘堆垛?/a></dt> <dt><a href="/-tsdzcc/" title="前移式叉?>前移式叉?/a></dt> <dt><a href="/bycjl/" title="H通道叉Rpd">H通道叉Rpd</a></dt> <dt><a href="/ddcjl/" title="拣选Rpd">拣选Rpd</a></dt> <dt><a href="/ptcjl-/" title="牵引车和固定q_搬运?>牵引车和固定q_搬运?/a></dt> <dt><a href="/qycjjscjl/" title="q_?>q_?/a></dt> <dt><a href="/zhdccjl/" title="防爆叉Rpd">防爆叉Rpd</a></dt> <dt><a href="/qjddcjl/" title="AGV叉Rpd">AGV叉Rpd</a></dt> <dt><a href="/jtcpjpj/" title="其他产品及配?>其他产品及配?/a></dt> <dt><a href="/glcycc/" title="合力杭州叉R">合力杭州叉R</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <i><img title="" src="/template/NEST60029/images/bg_phone.png" /></i> <dt> <div>免费热线Q?/div> <div class="dh">13085856620</div> </dt> <dd> 联系人:邢华<br/> 手机Q?3085856620<br/> 邮箱Q?a href="mailto:hetaishiye@163.com" rel="nofollow">hetaishiye@163.com</a><br/> |址Qwww.vsepooch.com<br/> 地址Q广东省中山市东升镇坦背西二马\9? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">常见问题</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>中山叉R保养ȝ</h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.vsepooch.com/news/196.html'>http://www.vsepooch.com/news/196.html</a>   发布旉Q?020-07-29 </div> <div class="news_content"> <p><p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">叉Rq当于我们的小车一LQ要守时学会保养Q才能够发挥到健h出的价倹{? </p> <p class="ztext-empty-paragraph" font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);"><img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200729/20200729180050_2428.jpg" alt="" /> </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">一、叉车三滤和机a的替? </p> <p class="ztext-empty-paragraph" font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);"><br /> </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">叉R在常规保MQ替换最频频的要属三滤:I气滤芯、柴Ҏo芯(或汽Ҏo芯)、机Ҏo芯和机a了,q傍边三滤指的是柴a滤清器或汽a滤清器、空气o清器和机Ҏo清器Q它们的作用是过滤柴Ҏ汽a中、空气中和机油中的杂质,避免土或其它的杂质混入发动机内部,以导致叉车发动机配g失常损或作业失常等现象发生。因此替换三滤的l究目地是ؓ了更好地l护叉R发动机配Ӟ量延发动机的q用寿数Q这也是最常规的保养项目? </p> <p class="ztext-empty-paragraph" font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);"><br /> </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">二、发动机正时皮带要守时替换正 </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">正时皮带是叉车汽油发动机中少数发动机q用的,有的汽a发动Z会是q用齿轮来做正时齿轮Q正时皮带的首要作用是用来带动凸轮u来驱动发动机的配气机构,使发动机的进、排气门在恰当的时分开启或闭Q来保证发动机的汽能够正常地吸气和排气?</p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">关于一切的汽a发动Z装配有正时皮带的来说Q正时皮带是l对不能够发生蟩齿或开裂的Q假设一旦发生蟩齿现象,发动Z能正怽业,便会出现怠速不EI加速不良或不着车等现象。假设正时皮带开裂的话,整台叉R发动机就会立ȝ火,多气门发动机q会Dzd顶气门弯Q严ȝ会损坏发动机的其它配件? </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">叉R的正时皮带归于橡胉件是许多的叉车配件中的一U易损gQ它跟着叉R发动Z业时数的dQ正时皮带和正时皮带的附Ӟ如正时皮带张紧轮、正时皮带张紧轮都会发生损或老化?</p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">因此许多装有正时皮带的叉车发动机叉R厂家都会有严D求,卛_规则的周期内守时替换正时皮带及附Ӟ替换周期则跟着发动机的l构与作业时数而有所区别Q一般是在看叉R的作业时数再来决议是否应该替换,详细的替换周期应该以叉R的保L册说明ؓ? </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);"><br /> </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">三、有必要查的叉R底盘及前? </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">在常规保MQ除了一些需求守时替换的叉R配g以外Q还有一部分的底盘配件是需求守时检查的Q如轮胎Z、刹车a、刹车管路、{向拉杆球头、{向器{,q有前桥的L׃动u和传动u油封极容易损坏的Q有必要查清楚?</p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">q有一些橡胉Ӟ如轮胎、球W防套{部Ӟq些部g因磨损或老化而出现缺点会对R辆的行进形成安全隐患Q因此我们在做保ȝ一赯需求对底盘的部件进行详l的查? </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">需求留心的是Q底盘的多数部g在损坏时Q都会导致R辆在行进傍边出现失常或颠时出现异响Q主张叉车司机假讑֜操作中听到这些异响,应该从速查出发生部位及~点原因Q再q行ҎQ以保证安全q用叉RQ根l意外发生?</p> <p class="ztext-empty-paragraph" font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);"><br /> </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">四、守时替换变速箱油(自动变速箱油) </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">q用自动变速箱油的自动变速箱与手动变速箱在功能上比较Q自动变速箱h能够完成自动换挡、换挡时舒适性好、操作简略等长处? </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">从结构上来说Q自动变速箱内部的结构要比手动变速箱杂ؕQ零件精l,因此自动变速箱在保L面也有更高的要求?</p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">自动变速箱在保ȝ时分需求常常检查变速箱的a位和守时替换变速箱油,叉R在运用了3000时左右后有必要替换自动变速箱油和ҎQ关于装有变速箱Ҏo清器的叉车,换a时还需o清器一h换? </p> <p font-size:medium;background-color:#ffffff;"="" style="font-size: 15px; white-space: normal; color: rgb(26, 26, 26);">需求留心的是,在换Ҏ有必要替换厂家规则正品的自动变速箱油,q是׃不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部g{都会有所不同Q原厂用ҎҎ变速箱的结构和材料特别制作的,其他品牌的a即质量很好但也未必真实的适用Q可是能够用Q只是没有哪么好Q,而且换变速箱Ҏ会有部分旧的ҎD存在变速箱的a道和液力变矩器内Q在参与不同的a液时Q两U不同的Ҏ在自动变速箱内部混合后,或许会自动变速箱油的性能下降Q导致自动变速箱出现光滑不良或作业失常等~点严峻损坏自动变速箱?</p></p> <div class="pagess"><div>上一?<a href="197.html">电动叉R不能行走的原?/a></div> <div>下一?<a href="195.html">电动搬运车的保养</a></div> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e5%8f%89%e8%bd%a6'>中山叉R</a>,</span> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/200.html" title="中山叉R规定走合期ؓ多久" rel="nofollow">中山叉R规定走合期ؓ多久</a> <span>2020-11-26</span> </li> <li> <a href="/news/199.html" title="常见?U叉车分c? rel="nofollow">常见?U叉车分c?/a> <span>2020-11-12</span> </li> <li> <a href="/news/198.html" title="叉Rl护保养有哪? rel="nofollow">叉Rl护保养有哪?/a> <span>2020-09-03</span> </li> <li> <a href="/news/197.html" title="电动叉R不能行走的原? rel="nofollow">电动叉R不能行走的原?/a> <span>2020-08-13</span> </li> <li> <a href="/news/196.html" title="中山叉R保养ȝ" rel="nofollow">中山叉R保养ȝ</a> <span>2020-07-29</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_cont"> <dl> <dd> <p> <a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a><span>|</span> <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a><span>|</span> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品中心</a><span>|</span> <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>|</span> <a href="/sitemap.html">|站地图</a><span>|</span> <a href="/sitemap.xml">XML</a><span>|</span> <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a><span>|</span> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </p> <p>Copyright©www.vsepooch.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 中山市和泰工业设备有限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow">_ICP?7141239?/a></p> <p>联系电话Q?3085856620 业务电话Q?3085856620 邮箱Q?a href="mailto:hetaishiye@163.com" rel="nofollow">hetaishiye@163.com</a> </p> <p>叉R出租多少钱哪家好Q定制生产多钱Q叉车出U怎么P淄博友胜化工讑֤有限公司专业生,厂家直供中山电动叉R、中山叉车、叉车出U多钱{高品质产品Q欢q来는产定Ӟ</p> <p>热门城市推广:</p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-07-31/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1260750022'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1260750022%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> <p><iframe src="http://wljg.gdgs.gov.cn/lz.ashx?vie=41BEF320E537FBF5DEC5E2FB9F4D7274A65072A76C6C4ED3186C2986E12C634F6E0AF1316D68FC2B626A81BCAFBDDB48" allowtransparency="true" scrolling="no" style="overflow:hidden;width:118px;height:48px;" frameborder="0"></iframe></p> <a target="_blank">技术支持:捯U技中山分公?/a> </dd> </dl> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.vsepooch.com/">亚洲同性男资源网站GV,欧美日本精品一区二区三区,欧美激情一区二区三区在线,老师的丝袜脚粘满精子</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>